Kirja-arvio: Huono-osaiset

Köyhät keskuudessamme

Juho Saari: Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Gaudeamus 2015.

Suomella on vankka sosiaalivaltion maine, mutta keskustelua varsinaisesta huono-osaisuudesta näkee yllättävän vähän. Keskiluokkaistuneessa yhteiskunnassa pohjalla olevan väestönosan kokema todellisuus on ihmisten enemmistölle hyvin vieras. Systemaattiselle perusteokselle aiheesta on ollut tarvetta.

Professori ja pitkän linjan köyhyystutkija Juho Saari on yksi harvoista ihmisistä Suomessa, joka tällaisen teoksen pystyy kirjoittamaan. Saaren uusi kirja, ytimekkäästi nimeltään Huono-osaiset, on nimenomaan yleiskatsaus aiheeseen: ketä huono-osaiset ovat, miten heitä määritellään, ja miten suomalainen köyhyyspolitiikka toimii?

Samalla kirja tulee kertoneeksi paljon huono-osaisuuden tutkimuksesta, menetelmistä ja jopa viimeaikaisista tutkimushankkeista. Kirjan ensimmäinen opetus on tämä: aiheen määrittely on vaikeaa, ja määrittelyt ohjaavat politiikkaa. ”Syrjäytymisen” kaltaiset käsitteet estävät rakentavia lähestymistapoja luomalla ilmiöstä liian karkeaa kuvaa ja ohjaamalla poliittisia mielikuvia ongelmalliseen suuntaan.

Sosiologisemmissa huono-osaisuuden määritelmissä yhdistyvät objektiivinen resurssien hallinta ja koettu todellisuus. Jälkimmäinen tarkoittaa paitsi huono-osaisten itsensä kokemusta, myös yleisesti vallitsevia käsityksiä kohtuullisen elämän edellytyksistä.

Toisaalta huono-osaiset muodostavat myös eri tarkkuuksilla rajautuvia joukkoja, Saaren käsittein ”notkelmia”. Kun askelmia seurataan alaspäin, löydetään entistä pienempiä ja yhtenäisempiä ryhmiä, jotka elävät yhä syvemmässä köyhyydessä. Toimeentulotuen saajat on vielä varsin heterogeeninen joukko, asunnottomat jo huomattavasti tarkempi.

Nimenomaan asunnottomuus vaikuttaa Saaren käsittelyssä toisinaan suorastaan huono-osaisuuden synonyymilta. Epäilemättä se onkin selvin monitasoista huono-osaisuutta osoittava ominaisuus. Jos asunnottomuusongelma Suomessa ratkaistaisiin, syvimmän köyhyyden ydin olisi pitkälti sulanut pois.

Tutuimmat selitykset huono-osaisuuden syistä nousevat rakenteellisen ja yksilöllisen selittämisen vastakkainasettelusta. Molemmat ovat kuitenkin puutteellisia: useimmiten syvä huono-osaisuus vaikuttaa olevan seurausta olosuhteiden, lyhytjänteisten valintojen, ja äkillisten elämänkolhujen yhdistelmästä.

Sosiaalivakuutuksiin fokusoituvalle hyvinvointivaltiolle syvä köyhyys tuottaa hankaluuksia. Erityistukea edellyttävien monitasoisten ongelmien lisäksi aidosti huono-osaisilla ei tyypillisesti ole selviä asiakirjoja tai edes yksiselitteistä kotikuntaa. Monet eivät ole noin vaan viranomaisten tavoitettavissa.

Ongelmat ovat viheliäisiä ja monisyisiä, mutta niihin voidaan puuttua, jos ratkaisuja todella halutaan löytää. Usein ei ole haluttu: 1990-luvulla vallalle noussut ”kasvun ja työllisyyden Suomi” suuntasi huomionsa pois köyhyydestä ja julisti työn olevan parasta sosiaaliturvaa. Huono-osaisuus on myös silppuuntunut useiden ministeriöiden asiaksi, ja ratkaisut edellyttävät laajaa tahtotilaa.

Silti jatkuvasti yritetään ja joskus myös onnistutaan. Saari käsittelee perusteellisimmin niin sanottua Asunto ensin –periaatetta. Asunnottomuuteen puuttumisesta on tullut tehokkaampaa, kun asunnon saamisen ehtona ei ole ollut täysi päihteettömyys, vaan ongelmien ratkaisussa on aloitettu oman asunnon tuottamasta elämänhallinnasta.

Kovin lähelle huono-osaisten koettua elämää Saari ei lukijoitaan vie: teksti liikkuu sosiologisten erottelujen ja menetelmien maailmassa. Vastapainoa tuovat sympaattiset entisten asunnottomien tarinat, joita on ripoteltu tekstilaatikoihin pitkin kirjaa. Silti kertomuksellisempaa kuvausta vaikkapa sitten asunnottomuudesta on parempi etsiä asiajournalismin parista.

Julkaistu Yliopisto-lehdessä 7/2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s