Kirja-arvio: Suomen rikkaat. Kuka kukin on?

Suomen rikkaiden läpivalaisu

Esko Seppänen: Suomen rikkaat. Kuka kukin on? Minerva 2014.

Tartuin Esko Seppäsen uutuuskirjaan kerätessäni ajatuksia taloudellisesta vallankäytöstä. Selväähän on, että taloudelliset asemat ovat valta-asemia, ja yhtä selvää, ettei taloustiede opeta vallasta juuri mitään. Seppänen ainakin kirjoittaa asiasta: esittelemällä Suomen rikkaita hän pyrkii osoittamaan, kuka maata todellisuudessa hallitsee.

Taloudellista valtaa voi toki lähestyä monista suunnista. Sosiologi saattaisi pitää talouden vallan ytimenä maailmaa jäsentävien taloudellisten käsitteiden ylivaltaa. Nykyisinhän entistä suurempi osa inhimillistä kanssakäymistä hahmotetaan rutiininomaisesti ”markkinoiden” kaltaisten käsitteiden ja taloudellisen arvokäsityksen kautta.

Seppäselle taloudellinen valta on kuitenkin yksittäisten ihmisten valtaa. Heillä on nimet ja tarina. Hän haluaa kertoa, ketä nämä ihmiset ovat ja miten he ovat rikastuneet – lukijan pohdittavaksi jää, miten pitkälle taloudellinen valta tyhjenee varakkaiden yksilöiden persooniin.

*****

Seppäsen vanha vahvuus on tutkivassa journalismissa, ja siksi hänelle politiikan ydintä on taloudellisen toiminnan läpivalaisu. Lähestymistavasta jää ristiriitainen olo. Toisaalta finanssimarkkinoiden deregulaation keskeisiä seurauksia on ollut nimenomaan läpinäkyvyyden väheneminen – tähän on tärkeää puuttua. Rajoittamattomat pääomien liikkeet ovat siirtäneet omaisuuksia ja liiketoimintaa veroparatiisien kätköihin, poliitikot ovat edistäneet anonyymia sijoittamista.

Toisaalta aina välillä pysähtyy kysymään itseltään, miten kymmenien ja kymmenien suomalaisten rikkaiden listaaminen lopulta eroaa ”katso miten naapurisi tienaa” –henkisestä journalismista?

Rikkaiden esittely tarjoaa myös potentiaalisen vastaluennan. Sankaritarinat rikastumisesta ovat aina olleet osa rikkaiden valtaa. Rikkaan statukseen kuuluu kertomus omaisuuden nokkelasta luomisesta – vaikkei sitten aina täysin moraalisin tyylipistein – ja oman nimen näkyminen kunniapaikalla. Kitkerä esittelytapa ei välttämättä estä tällaisten statusten pönkittämistä.

*****

Seppäsen esittelystä tulee selväksi, että Suomen rikkaat muodostavat hyvin pienen piirin. Joku on aina vähintään väärän koivun kautta sukua jollekin olennaiselle hahmolle, ja läheisiä tyrkitään eteenpäin. Silti keskeinen yhteiskuntaluokkiin liittyvä kysymys jää auki: miten vahva on näiden piirien jatkuvuus? Vaikka perheet ja sisäpiirit siirtelevätkin taloudellisia asemia keskenään, Seppänen myös dokumentoi teollisuuskapitalismin perinteisten toimijoiden poistumista näyttämöltä.

Onko siis nykyisen finanssikapitalismin valtaapitävä luokka toimintonsa uudenlaiseen talousjärjestelmään siirtänyt teollisuuskapitalistien luokka, vai aivan eri joukkio?

Luentaa vaikeuttaa nostalginen tyyli. Vanhoina hyvin aikoina saattoi rikastua jos nyt ei omalla työllä niin ainakin oikeaa työtä riistämällä, mutta nykyisin ”taloudellista valtaa ei ole ilman omaa pankkia”. Valtakaan ei ole enää klassisen komentoketjun huipulla istumista, vaan etsiytymistä rahan luomisen solmukohtiin ja taitoa nopeisiin välistävetoihin.

*****

Kirjan johtopäätökset ovat tuttuja: tulot polarisoituvat, pääomatulot karkaavat omiin sfääreihinsä, työ ei kannata. Kovia totuuksia siis, mutta ei mitään mullistavaa. Tärkeintä ovat kuitenkin tarinat, valtava määrä anekdootteja suomalaisesta taloudesta. Näissä eläväisissä tarinoissa pankkimiehet pyörittävät ja poliitikot tottelevat joko alemmuudentunnettaan tai tyhmyyttään.

Vaan ettei kerronta sittenkin lisäisi fatalistista uskoa taloudellisen hallinnan mahdottomuudesta? Rikkaiden maailmasta olisi hyvä myös nähdä reitti ulos. Vaihtoehdottomuuden illuusio vasta vallankäyttöä onkin.

Julkaistu Yliopisto-lehdessä 10/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s